top of page

קושי או עיכוב מוטורי-התפתחותי

.על ההבדל בין קושי לעיכוב התפתחותי תוכלו לקרוא בתחתית הדף

בתפריט הבא תמצאו הסבר על קשיים התפתחותיים נפוצים. כל אחד מהנושאים הללו ניתן לטיפול או הדרכה, בצורה נעימה ומהירה.

נטיה צווארית - טורטיקוליס או העדפת-צד

היפוטוניה

hyperflex.jpg

גמישות יתר

Head Lag

(הד-לג)

תינוקות

"חזקים מדי"...

היפרטוניה

כשמדובר בשלבי ההתפתחות המוטוריים של תינוקות, חשוב להבחין בין עיכוב התפתחותי לקושי התפתחותי.

 

בעיכוב התפתחותי אנו מתכוונים לתיזמון הפעולה. מדובר בשלב התפתחותי שאינו מופיע במסגרת טווח הזמן הכרונולוגי שאנו מצפים לו. למשל - תינוק בן 7 חודשים שעדיין לא מתהפך, תינוק בן 10 חודשים שעדיין לא זוחל וכו'. 

 

בקושי התפתחותי אנו מתכוונים לאופן הפעולה - קושי להפיק תנועה יעילה, נוחה וסימטרית בתוך שלב התפתחותי מסוים. למשל - כשמדובר בזחילה, ישנם תינוקות שיתחילו לזחול דווקא מוקדם מהצפוי, אך עצם הזחילה שלהם תיעשה בצורה לא יעילה ולא נוחה: זחילה תוך שימוש בצד אחד של הגוף בלבד, קושי של מגע אם הברכיים ברצפה, זחילה ללא שימוש במערכת הצלבה (יד ורגל נגדית) וכו'. 

bottom of page