top of page

 

(Head Lag)

 

 

הד-לג

 

 

 

הד-לג (Head Lag) הנו מצב בו הראש נשמט לאחור בבדיקת Pull-To-Sit כזו. חשוב להבין שקיומו של הד-לג הוא נורמטיבי ותקין עד גיל 3 חודשים, שכן לפני גיל זה שרירי הצוואר של התינוק עדיין חלשים.

 

באופן נורמטיבי, סביב גיל 3 חודשים התינוק משיג שליטה בשרירי הצוואר שלו במידה כזו, שבבדיקת Pull To Sit - בה נמשוך את התינוק בידיו משכיבה על הגב לכוון ישיבה, שרירי הצוואר הקדמיים יהיו חזקים דיים כדי לשמור את הראש בקו אחד עם פלג הגוף העליון שמתרומם.

 

 

הקשר בין הד-לג להיפוטוניה ופגות

מאחר והד-לג קשור ליכולת שרירית, תינוקות הסובלים מהיפוטוניה צפויים יותר להראות הד-לג בגילא 3 חודשים, ביחס לתינוקות בעלי טונוס שריר נורמטיבי. אוכלוסיה נוספת שצפויה להראות שכיחות גדולה יותר של הד-לג היא אוכלוסיית הפגים. בשני המקרים מדובר בקשר סטטיסטי בלבד ואין זה מעיד על כל מקרה ומקרה.

 

כמה דברים שחשוב לדעת!

1. שרירי הצוואר הקדמיים (שפועלים כנגד ה- הד לג) , אינם אותם שרירים שפועלים כדי להרים את הראש בשכיבה של התינוק על הבטן. לכן, יתכן בהחלט מצב בו תינוק יראה יכולת טובה של שרירי הצוואר האחוריים (הזוקפים), ויכולת פחותה של שרירי הצוואר הקדמיים, האחראיhם ל- Head Lag.

 

2. בדיקת ה- Pull To Sit , כשמה כן היא - בדיקה. זהו אינו תרגיל! באופן כללי יש להמנע מלהרים תינוקות אלינו בצורה כזו כשגרה. במקרים של הד-לג שדורש התייחסות, הטיפול מתבצע בצורה שונה מאופן ביצוע הבדיקה המאבחנת. 

 

3. זריקת הרגעה: הד-לג חודשים אמנם קשור סטטיסטית הן לתסמונות שונות והן לספקטרום האוטיסטי. עם זאת, חשוב לי להדגיש (להורים שהספיקו כבר לקרוא בנושא ולהחסיר שינה מרוב דאגה), שלמרות הקשר הסטטיסטי בין הדברים - מדובר בעיקר בתינוקות שהראו Head Lag לתוך גיל 5-6 חודשים, ובאופן כללי - רובם המכריע של התינוקות שמראים הד-לג, הנם תינוקות בעלי התפתחות כללית נורמטיבית ולדידם, ההד-לג עומד בפני עצמו, אינו חלק מתמונה רחבה יותר :-)

אבחון וטיפול בהד-לג

אבחון הד-לג מתקיים החל מגיל 3 חודשים. הטיפול בגיל צעיר הוא קצר ומהיר וכולל התייחסות מקיפה לתפקוד שרירי השלד, ובפרט ליכולת ולמיומנות שרירית בפלג הגוף הקדמי. 

bottom of page