top of page

שלבי התפתחות - מלידה עד הליכה

בתפריט למטה ניתן לבחור בכל אחת מאבני הדרך המוטוריות המרכזיות בהתפתחותו של התינוק, מהלידה עד שלב ההליכה. השלבים השונים מופיעים בסדר כרונולוגי, כפי שהיינו מצפים להם במהלך ציר הזמן ההתפתחותי.

 

 התפתחות התינוק לפי חודשים

שכיבה על הבטן

choosing-the-right-nanny-for-your-baby.j

הרמת הראש

התהפכות

stand_on_six.jpg

זחילה

 ישיבה והתיישבות

standing.jpg

 עמידה והליכה

bottom of page