שלבי התפתחות - מלידה עד הליכה

בתפריט למטה ניתן לבחור בכל אחת מאבני הדרך המוטוריות המרכזיות בהתפתחותו של התינוק, מהלידה עד שלב ההליכה. השלבים השונים מופיעים בסדר כרונולוגי, כפי שהיינו מצפים להם במהלך ציר הזמן ההתפתחותי.

 

 התפתחות התינוק לפי חודשים

שכיבה על הבטן

הרמת הראש

התהפכות

זחילה

 ישיבה והתיישבות

 עמידה והליכה