top of page

היפוטוניה

היפוטוניה - טונוס שריר נמוך. טונוס הוא מתח השריר במצב מנוחה. גם במנוחה מלאה של הגוף אמור להשמר מתח שריר בסיסי, ראשוני. זה הטונוס הנבדק.

 

היפוטוניה עשויה להופיע בכל אזור בגוף - סביב חגורת הכתפיים, חגורת האגן, הגפיים ולעיתים אף בחלל הפה ובית הבליעה. הביטוי הפיזיולוגי תלוי בסוג ההיפוטוניה: הילד יראה חלש, כפוף, רך, "נשפך". מגע בגופו ירגיש לנו רך מדי ו"נוזלי". היפוטוניה של חלל הפה עשויה להקשות על האכילה והבליעה ובד"כ מתלווה לה יכולת נמוכה של הפקת קול בבכי (בכי חלש).

 

היפוטוניה לרוב מביאה איתה עיכוב או ליקוי התפתחותי ועשויה להתגלות בשלבים שונים של הינקות (או אפילו הילדות), בהתאם לרמת ההיפוטוניה. להיפוטוניה עשויה להתלוות גמישות יתר, אשר מערימה קושי נוסף על התפקודים המוטוריים. כמו כן, נמצא קשר בין תינוקות היפוטוניים למסורבלות בתנועה, קשיים בלמידה וקשיים בריכוז. יש לזכור שקשר זה הנו סטטיסטי בלבד ואינו מעיד על כל מקרה ספציפי.

 

הטיפול בהיפוטוניה מתמקד בצמצום הפער ההתפתחותי, העלאת מודעות הגוף וחיזוק טונוס השריר המופעל. 

bottom of page