top of page

6-9 חודשים... מה אנחנו אמורים לראות?

  • 6 חודשים - היכולת לבצע רוטציה במותן בשכיבה על הגב/בטן או במצב אנכי

  • 6-7 חודשים - שן ראשונה. קודם בוקעות החותכות התחתונות. הטוחנות אחרי גיל שנה

  • 6-7 חודשים - זחילה לאחור - דחיפה עם הידיים כאשר התינוק שוכב על הגחון

  • 7-8 חודשים - עמידת 6

  • 7-8 חודשים - ישיבה יציבה

  • 7-9 חודשים - זחילה: זחילת גחון, זחילת שש

  • 8-9 חודשים - התיישבות עצמאית

bottom of page