top of page

3-6 חודשים... מה אנחנו אמורים לראות?

 • 3-4 חודשים - השענות נוחה על המרפקים בשכיבה על הבטן

 • 3-4 חודשים - הרמת הראש בזוית של 90 מעלות וסיבוב מלא לשני הכוונים

 • 3-4 חודשים - העברת משקל מצד לצד בשכיבה על הבטן

 • 3-4 חודשים - הושטת ידיים לחפצים

 • 3-5 חודשים - מעבר קו אמצע הגוף עם היד

 • 4 חודשים - הראש יציב במצב אנכי

 • 4-5 חודשים - סיבוב ראש לכיוון מקור רעש

 • 4-5 חודשים - הרמת הרגליים למעלה בשכיבה על הגב

 • 4-5 חודשים - התהפכות. בד"כ קודם מהבטן אל הגב ואח"כ מהגב אל הבטן

 • 5-6 חודשים - התרוממות בית החזה בשכיבה על הבטן ע"י יישור הידיים

 • 5-6 חודשים - העברת חפצים מיד ליד

bottom of page