top of page

9-12 חודשים... מה אנחנו אמורים לראות?

  • 9 חודשים - אחיזת צבת

  • 10 חודשים - מחיאת כפיים

  • 10 חודשים - היעמדות בתמיכה של חפץ

  • 10-11 חודשים - הליכה סביב רהיטים

  • 9-12 - משיכה לעמידה תוך כדי תמיכה

  • 12 חודשים - מילה ראשונה

  • לקראת גיל שנה ההרגל להכניס חפצים לפה מתחיל להתפוגג, הפעוט מנופף בידו לשלום ונהנה ממשחקי "קו-קו", יכול להשתמש בכוס שתיה בסיוע קל של מבוגר, ומבין את קביעותם של חפצים (למשל, כאשר מסתירים ממנו צעצוע שעה שהוא צופה בכך, הוא מיד יודע למצוא אותו) ומזהה את דמותו במראה.

bottom of page