top of page

12-18 חודשים... מה אנחנו אמורים לראות?

  • 14-16 - הליכה עצמאית

  • 12-18- החזקה של עפרון וקשקוש על דף

  • 12-18 - יורד לתנוחת כיפוף ברכיים כדי להרים צעצוע

  • 12-18 - דוחף צעצועים עם גלגלים על הרצפה

  • 12-18 - אוהב להכנסי חפצים לתוך מיכלים ולהוציאם מהם

  • 12-18 - מתחיל לטפס במדרגות כשהוא נאחז בחוקה במעקה

  • עד גיל שנה וחצי הפעוט מצביע על ציורים או תצלומים בספר, מגיב להוראה מילולית פשוטה, בת מילה אחת, משתמש בשש עד עשרים מילים מכוונות, מצביע על אף, רגליים, ידיים, נעליים ועוד, לפי בקשה מפורשת, יכול לשתות מכוס בעצמו, יועד להעמיד שלוש קוביות זו על גבי זו, ואינו מכניס עוד צעצועים לפיו.

 

bottom of page