top of page

עד גיל שנתיים... מה אנחנו אמורים לראות?

 

 • הולך היטב, רץ בצורה סבירה

 • עולה במדרגות כשהוא מניח את שתי הרגליים על כל שלב ונאחז בחוזקה במעקה

 • נהנה לרכב על צעצועים ולגרור אותם

 • מנסה לבעוט בכדור

 • מסוגל להעמיד שש קוביות זו על גבי זו

 • מצייר בתנועות מעגליות

 • יודע לדפדף

 • היד השולטת קבועה כבר בד"כ

 • שולט בהגיה של יותר מ-50 מילים, מבין הרבה יותר

 • מתייחס לעצמו בשמו

 • מצטרף לשירי ילדים וחרוזים

 • לועס היטב את מזונו

 • מצליח להאכיל את עצמו בעזרת כף

 • עוזר להחזיר צעצעוים למקומם

 • מסוגל לעזור כשמלבישים אותו

 • אינו חולק את חפציו ואינו רואה דברים מנקודת מבטו של הזולת

bottom of page