top of page

 מערכת ההצלבה וקו אמצע  הגוף

מערכת הצלבה היא היכולת להפעיל את שתי ההמיספרות של המוח בצורה תקינה באותו הזמן. בעיה במערכת זו עלולה ליצור קשיי קשב וריכוז, מופנמות-יתר או לחילופין נטיה היפראקטיבית, עקב יצירת מתח בגוף. בגילאים צעירים, כאשר מערכת ההצלבה אינה תקינה, היא פוגעת בשפה ובתקשורת. קושי זה עלול לגרום לעצבנות או הסתגרות, התנהלות מוטורית מסורבלת, קושי במשחקי כדור וכו'.

 

מערכת ההצלבה מתפתחת סביב גיל 3 חודשים, כאשר התינוק רוכש את היכולת לעבור עם ידיו את קו אמצע הגוף עם ידיו או עם רגליו, ולבצע רוטציה במותניים (הפרדה של חגורת הכתפיים וחגורת האגן ע"י סיבוב הגוף באזור המותן). מאפיינים אלו של מערכת ההצלבה (מעבר קו אמצע ורוטציות) מאפשרים לתינוק להגיע להתהפכות (בסביבות גיל 5 ח'). בהמשך מאפשרת מערכת ההצלבה את הזחילה התקינה באמצעות הפעלה של האלכסונים (יד ורגל נגדית).

bottom of page