top of page

תכנים לימודיים לאנשי מקצוע

 

חלק זה מיועד לאנשי מקצוע בעלי הסמכה לאבחון וטיפול מוטורי-התפתחותי.

 

הגישה לחומרי הלימוד מורשית אך ורק למי שסיים את ההשתלמות המקצועית שלי.

 

 

 

 

 

מה תמצאו בפנים?

 

 

בכל שלב התפתחותי תוכלו למצוא:

 

-  הסברים מפורטים על המערכות הסומטוסנסוריות בבסיס אותו שלב.

- "תנאי הקדם" הנדרשים לקיום אותו שלב התפתחותי.

-  השפעה של מצבים פיזיולוגים על קושי או עיכוב באותו תחום.

- דרכי הטיפול במצבים שונים.

- פירוט תרגול וסדר הפעולה. 

- מענה על שאלות אמיתיות שנשאלו, להמחשת המענה הטיפולי בכל שלב התפתחותי.

שלבי ההתפתחות המוטוריים:

 

 • שכיבה על הבטן

 • הרמת ראש בשכיבה על הבטן

 • התהפכות 

 • סיבובי ציר

 • זחילה

 • ישיבה

 • עמידה

 • הליכה

בכל נושא תוכלו למצוא:

 

-  הסברים מפורטים על המשמעות הקלינית מאחורי האבחנה.

- דרכי הטיפול היעילות ביותר בכל מצב.

- כללי זהב - "עשה ואל תעשה"

- דרכי הטיפול במצבים שונים.

- פירוט תרגול וסדר הפעולה.

- הדגמת תרגול ומענה על שאלות להמחשה והטמעה. 

 

קושי פיזיולוגי / התפתחותי:

 

 • היפוטוניה / היפרטוניה

 • נטיה צווארית - טורטיקוליס 

 • נטיה צווארית - העדפת צד

 • גמישות יתר 

 • Head Lag

 • בעיות בהתפתחות מפרק הירך

 • ועוד...

תכני העשרה:

 

 • המערכת הסומטו-סנסורית

 • המערכת הפרופריוצפטיבית

 • עקרונות בהתפתחות התינוק 

 • מושגים חשובים באנטומיה

 • מערכת התנועה - ויסות ותכנון 

 • מערכת ההצלבה

 • הפרקטיקה של הזחילה

 • רפלקסים

 • מנגנונים המעורבים בלמידה מוטורית

 • תגובות הגנה ושמירה על המרכז

 • תסמונות

 • קשר עין וחיוך חברתי

 • מה בין מוטוריקה לקוגניציה

 • בכי במהלך טיפול? לא תודה!

יש לך קוד כניסה?

 

 

אני מזמינה אותך להכנס :

 

bottom of page