top of page

 

תכונות התנועה

 

  • לכל תנועה יש כיוון, תכנון, וויסות והתאמה וארגון ובקרה לקראת מטרת הפעולה. כלומר, תנועה מתבצעת לכיוון מסוים, תוך כדי תכנון והתאמה לתפקוד הספציפי כמו: הרמת מזוודה (קלה, כבדה, גדולה או קטנה), זריקת כדור (קל, כבד, גדול או קטן), נגיסה בפרוסת לחם (גדולה, קטנה, קשה, רכה) ועוד ועוד.

  • התנועות מתאפיינות בשילוב של סימטריה ואסימטריה. חלק מהפעולות מתבצעות כאשר שני צידי הגוף הימני והשמאלי פועלים יחד בו זמנית וחלק כאשר צד אחד פועל באופן אחד כמבצע עיקרי, והשני באופן שונה בהתאמה לתפקוד. למשל, כדור גדול נזרוק בשתי ידיים וכדור קטן ביד אחת, מזוודה גדולה וכבדה נרים בשתי ידיים ותיק קטן נרים ביד אחת. כלומר, במרבית הפעילויות יש שילוב של תנועה סימטרית ואסימטרית.

  • בקרת התנועה נעשית על ידי המוח הקטן בשני ערוצים, האחד מבקר את התנועה תוך כדי פעולה ומתקן את המסלול בעת ביצוע והשני, מבצע את התיקון והשיפור לאחר ביצוע הפעולה.

  • תנועה היא תהליך לקראת מטרה תפקודית, שמתבצעת תוך קשר הדדי בין היכולת הפנימית של האדם בהתאמה למטרה ולסביבה בה הוא פועל. אברי הגוף מתארגנים בהתאמה לפעולה ולרצף הנדרש להגשמת המטרה. לדוגמא – למטרת הרמת מזוודה כבדה מהרצפה תתארגן פעולה תנועתית שונה לחלוטין מאשר התארגנות לקראת אמירת משפט כמו "שלום ובוקר טוב''.

 

לסיכום, יכולת תנועתית היא יכולת לנוע בתכנון, בהתאמה, בוויסות בארגון ובקרה ולתפקד באופן יעיל.

bottom of page