top of page

עקרונות בהתפתחות תינוקות

 

"בראשית היה תוהו ובוהו..." כמו בספר הראשון בעולם, כך גם אצל התינוק שלנו. עם הלידה, מאבד התינוק, במידה רבה, את התחושה של גבולות גופו וכן יכולות רבות נוספות אותן רכש בעודו ברחם, בחסות הסביבה התומכת בה הוא שהה. "בעולם שבחוץ" הכללים הם אחרים - חדשים וקצת נוקשים. מתוך התוהו ובוהו אליו נולד, ממציא התינוק את עצמו בכל יום מחדש.

 

בשנת חייו הראשונה של התינוק מתפתחת המערכת המוטורית, מערכת העצבים וכן מערך החושים. שנה זו מהווה בסיס להתפתחות התינוק ומשפיעה על איכות חייו כאדם בוגר. לאיכויות המוטוריות הנרכשות בתקופה זו השפעה ישירה על תפקודי המוח. מכאן, שהתפתחות מוטורית תקינה מהווה בסיס לרכישת מיומנויות שונות – רגשיות, התנהגותיות וקוגניטיביות ועשויה למנוע לקויות למידה ותפקוד בהמשך. תפקידינו כהורים, להעניק סביבה תומכת ומגוונת שתעודד למידה נוחה, בטוחה ומהנה.

 

בהתפתחות מוטורית תקינה, כל שלב בהתפתחות מוביל לשלב שבא אחריו והכרחי להמשך התפתחות מוטורית נכונה, קלה ונעימה. כאשר התינוק עובר דרך כל שלבי ההתפתחות המוטורית בצורה תקינה ונעימה, הוא נע ביתר חופשיות ורוכש בטחון רב.

התפתחות מוטורית תקינה מאפשרת לילדינו נקודת פתיחה חיובית בחיים, בה הוא נהנה מגופו ומהאפשרויות הגלומות בו, חווה ומתנסה תוך כדי תנועה ופעולה על הסביבה וצובר הצלחות מוטוריות עליהן מבוסס הבטחון העצמי בראשית דרכו. יתרה מכך, מעצם היותה בסיס לרכישת מיומנויות רגשיות וקוגניטיביות עשויה התפתחות מוטורית תקינה למנוע קשיים שונים בעתיד.

התפתחות בשלבים 

התינוקות שלנו שונים זה מזה ולכן הפערים בשלבי ההתפתחות המוטורית בין תינוק לתינוק הם נורמאליים לחלוטין. עם זאת, בין אם התפתחותו המוטורית של תינוק היא איטית יחסית או מהירה, חשוב שהוא יעבור את כל השלבים ולא ידלג על אף אחד מהם.

 

שלבי ההתפתחות המוטורית בנויים כפירמידה, כאשר כל שלב מתבסס על השלב הקודם ודורש את מיצויו. מסיבה זו, למשל, אין להושיב או להעמיד תינוק, טרם עשה זאת בעצמו. הגישה ההתפתחותית כיום שמה לה לדגש את איכות התנועה של כל שלב התפתחותי וכן את מיצויו של כל שלב, טרם המעבר לשלב הבא.

 

עם הרבה אהבה ורצון טוב נוכל לתמוך בהתפתחות המוטורית התקינה של הקטנטנים שלנו, אשר תסלול את הדרך להתפתחות תקינה גם בהמשך חייהם. 

bottom of page