top of page

 

קלאב פוט, שנקראת גם רגל סוסנית/ קלוטה/ קלובה, היא אחד המומים האורתופדיים הנפוצים ביותר בקרב ילודים. מדובר בעיוות אורתופדי בכף הרגל שנובע מהתפתחות בלתי תקינה של העובר. העיוות מתבטא בנטייה פנימה של כפות הרגליים ונגרם כתוצאה מאורך לא תקין של הגידים והרצועות ברגל התחתונה. 

 

מקרה של קלאב פוט מופיע בכאחת מתוך אלף לידות, בשכיחות גבוהה יותר אצל בנים. בחצי מהמקרים מדובר בקלאב פוט דו צדדי (כזה המופיע בשתי הרגלים). ייתכן וקיים מרכיב תורשתי בהתפתחות המום. 

רוב המקרים כיום מאובחנים כבר בסקירת המערכות הראשונה. במקרים אחרים מתגלה הקלאב פוט רק בלידה. חומרת הקלאב פוט נקבעת רק לאחר הלידה, בבדיקת אורתופד ילדים מומחה שעבר הכשרה לטפל בקלאב פוט. בין הקריטריונים הקובעים את חומרת העיוות ניתן למנות את גמישות הרגליים וקשיחות העיוות.

קלאב-פוט

(Club-Foot)

 

הטיפול המקובל כיום בישראל ובעולם הינו טיפול בשיטת "פונסטי" שפותחה על ידי דוקטור איגנאסיו פונסטי (Ignacio Ponseti) מאוניברסיטת איווה שבארצות הברית. לפי שיטה זו, הטיפול מתחיל בסמוך ללידה (או בשבועות הראשונים שלאחריה) בהערכה מקצועית של חומרת הקלאב פוט על ידי אורתופד ילדים מומחה. בשלב ראשון התינוק מגובס בסדרת גבסים שמטרתם לעצב מחדש את הגידים, הרצועות והעצמות ולהביאם למצב הרצוי. הגבס מוחלף מדי 5-7 ימים. טיפול ממוצע כולל כ-4-8 גבסים. בשלב השני מבוצעת הערכה מחדש על ידי האורתופד המטפל, ובחלק מהמקרים, במידה וגיד האכילס אינו גמיש וארוך מספיק, מבוצעת "הארכת גיד אכילס". זהו הליך כירורגי קצר ופשוט שלאחריו מגבסים לשלושה שבועות על מנת לאפשר לגיד להחלים ולהתחדש באורך הרצוי. בשלב האחרון יש צורך לשמר את התיקון שהושג, זאת על ידי סד שיקומי ונעליים מיוחדות. שעות הנעילה מופחתות בהדרגה כדי לאפשר התפתחות מוטורית תקינה, ואכן, ברוב רובם של המקרים, אין הפרעות התפתחותיות או הפרעות תפקודית לטווח ארוך. בשיטת פונסטי כף הרגל המתוקנת גמישה וטווחי התנועה טובים.

bottom of page